HemVåra tjänsterVåra kunderVår affärsidé och visionInvesteringarKontaktSökLogga in
Vi vänder oss till företag och offentliga organisationer som vill någonstans och som ser utveckling och tillväxt som ett effektivt sätt att nå dit. Våra tjänster fokuserar på aktiviteter som ger tillväxt och lönsamhet men också reducerar kostnader och ökar konkurrenskraften hos våra kunder.

Vi hjälper våra kunder att bli tydligare och intressantare personligheter på marknaden genom affärs- och verksamhetsutveckling. Kort sagt vi hjälper våra kunder att ta sig från hit till dit.

Vi arbetar normalt i två steg. I första steget görs en förstudie där målsättning och rekommendationer för ett projekt tas fram i syfte att vi och kunden är samstämda innan ett projekt startar. I andra steget genomförs själva projektet.


Foto: No WaIT ABUtskriftsvänlig sida
© Copyright 2020 NORDICBLUE AB | All rights reserved | Phone +46-8-718 42 00 | E-mail info@nordicblue.com
Provided by Webforum